Θάλαμοι Ανελκυστήρων

Επένδυση θαλάμου επί τόπου με χειροκίνητα πορτάκια στην Αθήνα.

Κατασκευή θαλάμου σε οικία στο Ίλιον.

Επένδυση θαλάμου επί τόπου στο Χαϊδάρι.

Επένδυση θαλάμου επί τόπου σε υπάρχων φορμάϊκα σε οικία στο Μαρούσι.